Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie , ul. Graniczna 22 w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Zostałem poinformowany, że w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie pod adresem ul.Graniczna 22 zarejestrowana przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca REGON 300361929, NIP: 514-017-78-82

Oświadczam ponadto, że jest mi wiadomym, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy biuro@sangotrade.pl

Dane kontaktowe:

Sango Trade
ul. Kościuszki 19a
63-500 Ostrzeszów
tel: (+48) 881 673 401

email: biuro@sangotrade.pl
BOK: biuro@sangotrade.pl
Dane do przelewu:

Konto w PLN:
74 2490 0005 0000 4530 9123 3070

Konto w EURO:
SWIFT: ALBPPLPW
77 2490 0005 0000 4600 3964 4686